Om Aspvik

Inledning

Föreningen grundades 1980. 2005 friköptes marken från kommunen.
Aspvik drivs av och för koloniträdgårdsarbete.

Du kan läsa mer om Aspviks historia i vår 30års-jubileumsbok.
Aspviks egen historiebok finns gratis att hämta på expenditionen för de kolonister som inte fått den.
Man kan också köpa extra exemplar för 50kr.

Årsavgift fastslagen för 2024: 6000kr

Kontaktinformation

OBS: Styrelsens brevlåda för förslag sitter utanför expeditionen
Brevlåda för post till enskild arrendator: vid Snyggboda

Org.nr: 813200-5912

Utdelningsadress

c/o ANNETTE ENBUSKE
FURUHÄLLSVÄGEN 2
196 40 Kungsängen

Bankgiro: 5060-6813
E-mail till styrelsen: info@aspvikskoloni.se

Besöksadress

Husbyvägen 2
197 91 Bro