TILLBAKA    I juni genomfördes två torpvandringar i trakten av koloniområdet med sammanlagt 14 vetgiriga.

Ulf pekade hit och dit och berättade. Vi tittade på torpgrunder från 1600-talet, följde gamla färdvägar från både före och efter 1600-talet, tydde inskriptionen på väghållningsstenar, såg på platsen för Aspviks krog (tyvärr stängd 1768) och platsen för Aspviks kvarn vilken var i drift från medeltiden till 1950.