KRÄFTSKIVAN den 14 juli förlöpte efter omständigheterna väl

.