TILLBAKA  

Information Arbetsdag 19 sept 2020

Nedre bommen lämnas öppen utan nycklar. Det betyder att någon missbrukar brandkårslåset!!! Sluta genast med det! Endast för larmpersonal, färdtjänst inte för LATA kolonister. Vi vill inte behöva ta bort låset igen. Sluta använda det låset!

 

Tältet uthyrt en torsdag till PRO Kungsängen. De vill gärna återkomma nästa sommar.

Dillkronan 2 ny ägare Holger Lipping

Dillkronan 5 ny ägare Åsa Bergström

 

Skogsgruppen ska göra en liten vandring i skogsområdet och uppdatera styrelsen den 27 sept.

 

Soptunnorna kommer tömmas sista gången den 9 okt.

………

Planering av KOMPOSTEN

Här behövs engagemang från er alla för att det ska fungera!

Dagge planerar konstruktionen. Sedan behövs folk som bygger enligt planen. Dessutom tänker vi oss ett antal inspirerande kompostträffar i tältet där de som vet hur man gör lär oss som inte vet hur man gör.

Om vi gör detta och hjälps åt så kan vi få riktigt fin jord om något/-ra år att hämta. Billigare och bättre än den vi nu köper i säckar.

Du som vet och kan något om kompostering anmäl dig till styrelsen. Detta är ett stort projekt som kan ge bra resultat. Vi behöver hjälpas åt för att få det att fungera.

Dessutom kan vi bygga egna komposter på tomten när vi vet hur det går till.

OM detta inte fungerar och alla kastar som nu så kommer komposten att stängas. Vilket innebär att var och en får ta ansvar och köra bort sitt eget i fortsättningen.

De närvarande visade inget större intresse av en ombyggnad av komposten. Styrelsen får tänka vidare på hur vi ska lösa problemet.

……..

Gymmet är klart för säsongen. Rep mm kommer att skaffas till våren. Då får vi även inviga det och förhoppningsvis får vi hjälp med instruktioner om hur vi kan träna på olika sätt.

Tack till Jan, Jerker, Tommy la Luca mfl som fixat. Ska det växa ytterligare behövs nog fler som bygger.

 

Höstbrev kommer att skickas på mail i år. De som inte har mail (10 st) får vanligt brev. Där kommer också besked om nästa års betalningar av medlemsavgiften. Så håll koll.

Vi sparar porto, kuvertpengar och dessutom har vi fått in önskningar om att få mail i stället för brev. Kolla i registret så du har lämnat rätt mailadress!!!!

 

Kommunens bygglovsavd har tappat det helt. Många har fått brev om att en kolonist vill byta färg på sitt hus. Inget man behöver bygglov för. Försöker få till ett möte eller åtminstone samtal med ansvarig chef. Alla skyller på alla. Jobbar på det.

 

Vi har fått in frågor om vi kan utöka antalet vintertoaletter. Det finns olika alternativ att fundera kring. Styrelsen kan ta fram förslag till årsmötet 2021/22. Om det är något ni tycker vi ska göra. Många är ju här före vattnet sätts på och efter att det stängs av. Då blir det kö till vintertoaletten. Det händer också att någon väljer att ta en långdusch på morgonen. Då står de andra med benen i kors. Bajamajorna finns men är inte jätteroliga. Finns olika lösningar. Något att fundera vidare på.

 

Flisning – sista chansen för säsongen den 28 sept från kl 10.00. Meddela via mail eller lapp i brevlådan att ni vill flisa så vet vi.

Flismaskinen vinterförvaras sedan i Nya Containern.

Kranarna droppar på toaletterna. Stäng av ordentligt.