TILLBAKA  

Inbetalningar till Aspviks Koloniträdgårdsförening

skall inför sommaren 2023 senast göras:

31/12  2022  (för kvartal 1)         1.275:-

31/3    2023  (för kvartal 2)         1.275:-

30/6    2023  (för kvartal 3)         1.275:-

30/9    2023  (för kvartal 4)         1.275:-

Beloppen sätts in på Aspviks konto hos Swedbank

Vårt bankgiro är: 5060 - 6813