TILLBAKA  

Arbetsdagen 24 september förflöt galant.

Vi satsade allt på att jobba med att ta ner tältet, köra sopor, klippa ner häckar och sly......

Men framför allt samlades vi kring den fina korvgrytan